Thứ năm, 28/01/2021 - 12:15|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HUYỆN LÝ SƠN
 • Trương Đình Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553867566
  • Email:
   tdtri.ls@gmail.com
 • Trần Công Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02553862271
  • Email:
   congthong.pgdlyson@gmail.com
 • Trần Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02553867566
 • Phan Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02553867272
  • Email:
   thaopvpgdlyson@gmail.com
 • Trần Minh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553862566
  • Email:
   minhhong2288@gmail.com
 • Phùng Minh Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553862566
  • Email:
   phungtrongls@gmail.com
 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553862271
  • Email:
   minhhong2288@gmail.com
 • Trần Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553862271
  • Email:
   lemnlyson@gmail.com
 • Trần Văn Tý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02553862566
  • Email:
   tuankhoitran06@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   02553867271
  • Email:
   locnguyen1088@gmail.com
 • Trần Thị Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ, Tổng hợp
  • Điện thoại:
   02553867045
  • Email:
   truyenpgdlyson@gmail.com
 • Trương Thị Lệ Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02553867045
  • Email:
   lemaianhai@gmail.com